Terms & Conditions

Gældende fra: 29th november 2020

 

Gældende for hjemmesiden: https://www.aktivenergi.dk

 

Forpligtelse: Brugen af denne hjemmeside og de servicer der bliver tilbudt på hjemmesiden https://www.aktivenergi.dk (herfra omtalt som ”Hjemmeside”) er underlagt følgende brugerbetingelser, alle dele og underdele af disse betingelser er omtalt her. Disse betingelser bestemmer brugen af alle undersider på denne hjemmeside (herfra samlet omtalt som ”Hjemmeside”) og enhver service tilbudt af eller på vores Hjemmeside (”Servicer”).

1. DEFINITIONER

 • Forpligtelse” refererer til disse brugerbetingelser og Persondatapolitikken og andre dokumenter tilgængelige på vores hjemmeside.
 • Vi”, “os”, ”firma” og “vores” refererer til AKTIV ENERGI APS;
 • Bruger”, “Dig”, “Din”, ”Du” og “Dit” betegner personen der benytter hjemmesiden og hjemmesidens servicer, inklusiv personer der laver betalinger for produkter på hjemmesiden;
 • Hjemmeside” refererer til og inkluderer enhver side og underside på https://www.aktivenergi.dk;
 • Kontakt” refererer til og inkluderer enhver tekst eller billeder, på enten hjemmesiden eller i andre former (f.eks. e-mails) med formålet, enten direkte eller indirekte at sælge vores produkt;
 • Parter: En samlet betegnelse for parterne i forpligtelsen (Vi og Dig) vil blive om talt som Parter.


2.SAMTYKKE OG ACCEPT

Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du, at du har læst og forstået disse forpligtelser og giver samtykke til dens betingelser. Hvis du ikke accepterer at give samtykke til denne forpligtelse forlad omgående hjemmesiden. Vi indvilger kun I at stille denne hjemmeside og dens servicer til rådighed for brugere der giver samtykke til disse forpligtelser.

 

3. SERVICE
Vi ønsker at levere konsulent tjenester i verdensklasse, hvor energistyring er vores eneste fokus. Baseret på vores kerneværdier af tillid, enkelhed og resultater tror vi, at grundlaget for et godt forretningsforhold starter med tillid. Selvom vi bruger komplekse modeller og statistiske proces forbedringsmetoder, mener vi, at målet ved kompleksitet er enkelhed. Endelig tror vi på resultater. Vi opkræver ikke timegebyrer, du modtager kun en regning for vores tjenester, når vi har demonstreret, at vi har opfyldt vores løfter.

 4. ALDERSBEGRÆNSNING

Du skal være mindst 13 (tretten) år gammel for at bruge denne hjemmeside eller hjemmesidens servicer. Ved at bruge denne hjemmeside giver du garanti for at du er mindst 13 år gammel og må lovligt give samtykke til denne forpligtelse. Vi fralægger os ansvaret for vildledning om din alder.


5. GENERAL CONDITION

 • Vi garanter ikke at informationen på vores hjemmeside er nøjagtig, fuldstændigt, validt eller tidssvarende.
 • Vi laver væsentlige ændringer af disse betingelser fra tid til anden, vi kan gøre dig opmærksom på disse ændringer, enten på hjemmesiden eller via e-mail.
 • Denne hjemmeside er licenseret til dig på grundlag af en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlicensierbar basis, kun for at blive brugt i forbindelser med service for din private, personlige, ikke-kommercielle brug, underlagt all forpligtelserne i disse brugerbetingelser.

6.BRUGER INDHOLD

 • Indholdsansvar.
  Denne hjemmeside tillader at du deler, skriver kommentarer, tilbagemeldinger, osv. Men du alene har ansvaret for det indhold du bidrager med. Du tilkendegiver to du har den nødvendige tilladelse til at bruge det angivne indhold.

Når du deler indhold på hjemmesiden, afstå venligst for at dele indhold der:

1.    Indeholder voldeligt, racistisk eller hadefuldt sprog eller ytringer, tekst, billeder eller illustrationer, der er pornografiske, i dårlige smag, eller angriber personer, racer eller religioner;

2.    Er vildledende, falskt, ikke-nøjagtigt eller udokumenteret påstande;

3.    Overtræder privatlivsrettighederne for andre brugere, eller er urimeligt skadeligt til individer eller grupper;

4.    Diskriminerer på baggrund af race, religion, nationalitet, køn, alder, civilstand, seksuel orientering eller handikap, eller omtaler disse på en måde der er forbudt ved lov;

5.    Bryder eller opfordrer til at bryde enhver, statslig eller international lov, regulering eller bekendtgørelse;

6.    Bruger eller forsøger på at bruge en anden persons bruger, password, service eller system, på anden måde end det er tilladt af brugerbetingelserne;

7.    Sender gentagne beskeder relateret til andre brugere og/eller laver nedsættende kommentarer om andre individer eller gentagne gange deler det samme indhold fra forskellige brugere.

 

Ethvert indhold der inkluderer disse, men ikke begrænset til disse, kan blive afvist. Hvis der sker gentagne overtrædelser forbeholder vi os retten til at begrænse adgangen for den gældende bruger, uden varsel.

 

7. IMMATERIALRET

Du tilkendegiver at hjemmesiden og all servicer vi tilbyder dig adgang til er AKTIV ENERGI APS’s ejendom, inklusiv alt af vores ejendom der er dækket af ophavsret, varemærke, forretningshemmeligheder, patenter og andre intellektuelle rettigheder (”Vores IP”). Du giver samtykke til at vi ejer alle rettighed, titel og interesse i vores IP og at du ikke vil bruge vores IP til et hvilken som helst ulovlig eller krænkende formål. Du giver samtykke til at du ikke vil reproducere eller distribuere vores IP på en hvilken som helst måde, inklusiv elektronisk eller via registering af new varemærker, navne, servicemærker eller URL’er, uden en skriftlig tilladelse fra os.

 • For at gøre hjemmesiden og dens servicer tilgængelig for dig, giver du hermed samtykke til en royaltyfri, ikke-eksklusiv og verdensomspændende licens, til at vi kopiere, udstiller, bruger og laver afledte værker af et hvert indhold du offentliggøre eller gør tilgængelig på vores hjemmeside (”Dit Indhold”). Vi gør ikke yderligere krav om rettigheder på dit indhold.

 

 • Hvis mener at en af intellektuelle rettigheder er blevet krænket eller på anden måde overtrådt af indhold fra en anden bruger på vores hjemmeside, bedes du kontakte os.

8. ACCEPTABEL BRUG
Du giver samtykke til at du ikke vil bruge vores hjemmeside eller servicer til en hvilken som helst ulovligt eller forbudt formål. Du giver samtykke til at du ikke vil bruge hjemmesiden eller dens servicer på en hvilken som helst måde der kan beskadige vores hjemmeside, servicer eller den generelle forretning for AKTIV ENERGI APS

 • Derudover giver du samtykke til ikke at bruge vores hjemmeside eller servicer til at:

1.    Hærge, misbruge eller true andre, eller på anden vis overtræder andre personer rettigheder;

2.    Overtræde en hvilken som helst af vores eller en tredje parts intellektuelle rettigheder;

3.    Uploade eller på anden måde sprede en hvilken som helst computervirus eller andet software der kan gøre skade på andres ejendom;

4.    Begå en hvilken som helst form for snyd;

5.    Indgå i eller laver enhver form for ulovligt hasardspil, konkurrencer eller pyramidespil;

6.    Udgive eller distribuere enhver form for uanstændigt eller ærekrænkende materiale;

7.    Udgive eller distribuere enhver form for materiale, der tilskynder vold, had eller diskrimination af grupper;

8.    Ulovligt at indsamle information om andre.9. ANTAGELSE AF RISIKO

Hjemmesiden og den servicer er udelukkende med kommunikativt formål. Du vedkender dig og giver samtykke til at enhver information der deles på vores hjemmeside ikke er tiltænkt at være juridisk, medicinsk eller finansiel rådgivning og intet tillidsforhold er skabt mellem du og os. Vi fralægger os ansvaret for ethvert råd eller information tilgængelig på vores hjemmeside.

10. REVERSE ENGINEERING & SIKKERHED

Du giver samtykke til at du ikke at foretage dig nogen af følgende handlinger:

 • Reverse engineering, eller andre forsøg på at genskabe eller adskille enhver kode eller software fra vores hjemmeside eller servicer;
 • Overtræde sikkerheden på hjemmesiden eller dens servicer gennem en hvilken som helst uautoriseret adgang, omgåelse af kryptering eller andre sikkerheds redskaber, data mining eller forstyrrelser af enhver host, bruger eller netværk

 

11. ERSTATNING

Du giver samtykke til at forsvare og skadesløsholdelse af os og en hvilken som helst af vores partnere (hvis relevant) og ansvarsfraskrive og imod enhver juridiske krav eller påstand, inklusiv rimelige advokatsalærer, der kan forekomme ved din brug eller misbrug af vores hjemmeside eller servicer, dit brud med denne aftale, din adfærd eller handlinger. Du giver samtykke til at vi har mulighed for at vælge vores egen advokat og vi kan deltage i vores egen forsvar, hvis vi ønsker det.

12. UNDTAGELSE FRA ERSTATNINGANSVAR

Du forstår og giver samtykke til at vi (A) ikke garanterer korrektheden, fuldstændigheden, validiteten eller aktualiteten af den information der udgives af os eller en hvilken som helst tredje part; og (B) at vi ikke vil blive holdt til ansvar for en hvilken som helst materiale udgivet af os eller tredje parter. Du skal bruge din egen dømmekraft, forsigtighed og sundfornuft til at evaluere en hvilken som helst tilbud eller anden information udgivet af os eller en tredje part.

Derudover, vi fralægger os ansvaret for direkte, indirekte eller enhver anden form for tab eller skade der må være sket for en bruger gennem brugen af https://www.aktivenergi.dk, inklusiv tab af data, information eller enhver form for finansielt eller fysisk tab eller skade.

Under ingen omstændigheder skal AKTIV ENERGI APS, dets ejere, direktion, medarbejdere, partnere, agenter, leverandører eller samarbejdspartnere blive stillet til ansvar for en hvilken som helst indirekte, tilfældig, special, begivenhedsrig eller eksemplarisk tab, inklusiv uden begrænsning, tab af udbytte, brug, goodwill, eller andre immaterielle tab, som konsekvens af (I) din brug eller adgang til eller fejlagtigt brug af vores service; (II) enhver adfærd eller indhold fra en tredje part i vores service; (III) ethvert indhold opnået fra vores servicer; og (IV) ulovlig adgang, brug eller ændringer af dit bidrag eller indhold, ligegyldig om det er baseret på garantier, aftaler, skødesløs adfærd eller en hver anden form for ulovligt koncept, ligegyldigt om vi har været vidende om muligheden for sådanne tab.

13. SPAM POLITIK

Det er dig strengt forbudt at bruge vores hjemmeside eller vores servicer til ulovlig spam, inklusive indhentning af e-mail adresser og andres personlige informationer eller masseudsending af kommercielle e-mails.

14. TREDJE-PART LINKS OG INDHOLD

Vi kan af og til tilføje links til tredje-parts hjemmesider og servicer. Du giver samtykke til at vi ikke er ansvarlige for en hvilke som helst tab eller skade som følge af din brug af tredje-parts links på vores hjemmeside.

15. MODIFIKATION OG VARIATION

Vi kan fra tid til anden og uden at informere dig, modificere denne aftale. Du giver samtykke til at vi har ret til at modificere denne aftale eller revidere dens indhold. Du giver yderligere samtykke til at alle modifikationer af denne aftale træder fuldt og helt i kraft øjeblikkeligt efter offentliggørelse på hjemmesiden og at den ændret aftale erstatter tidligere versioner, med mindre der er refereret til tidligere versioner i den nye aftale.

16. AFTALENS FULDSTÆNDIGHED

Denne aftale udgør den fuldstændige forståelse mellem aftale partnerne angående en hvert brug af denne hjemmeside og dens servicer. Denne aftale erstatter alle tidligere eller midlertidige aftaler eller forståelser, skreven eller på ord, angående brugen af denne side.

17. AFBRYDELSER AF SERVICE

Vi kan være nødt til at afbryde din adgang til vores hjemmeside for at vedligeholde eller udføre reparationer planlagt eller ikke planlagt. Du giver samtykke til at din adgang til vores hjemmeside kan være påvirket af uforudsete eller ikke planlagte afbryd, af en hvilken som helst grund, men at vi ikke kan stilles til ansvar for en hvilken som helst skade eller lab som følge af sådan et afbryd.

18. AFTALENS AFSLUTNING ELLER OPHÆVELSE

Vi kan ophæve denne aftale med dig på et hvilken som helst tidspunkt, uden grund. Vi forbeholder os retten til at ophæve denne aftale hvis du bryder en hvilken som helst af aftalens punkter, inklusiv, men ikke begrænset til brud på vores eller tredje-parts ophavsrettigheder, manglende overholdelse med gældende love, og/eller publicering eller distribuering af illegale materiale.

19. INGEN GARANTI

Du giver samtykke til at din brug af hjemmesiden og dens servicer sker ved egen ansvar og at vi ikke er ansvarlige for fejl og mangler i vores servicer. Vi fraskriver os et hvert ansvar for garantier. Vi giver ingen garantier for at hjemmesiden eller den servicer vil være fejlfrie eller sikre. Vi giver ingen garantier for pålideligheden af informationen på vores hjemmeside eller servicer. Du giver samtykke til at en hver form for skade, gennem din computer, eller som resultat af tab af data fra din brug af vores hjemmeside eller servicer er entydigt dit ansvar og at vi ikke kan stilles til ansvar.

20. BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Vi er ikke ansvarlige for en hver skade der kan forekomme ved din brug af vores hjemmeside eller service, til det videst muligt omgang, der er tillad ved lov. Denne sektion gælder for en hver påstand fra dig, inklusiv, men ikke begrænset til, tab af profit, indtjening, skade, uagtsomhed, snyd.

21. GENERELLE BESTEMMELSER:

 • JURISDIKTION, PLACING OG VALG AF LOV: Betingelserne i denne aftale vil være styret af og bestem under Danmarks lov, under betingelse af at aftalen ikke i sig selv er i konflikt med loven. Retten i København, Danmark vil have fuldstændig jurisdiktion over en hver bestridelse angående brugen af denne hjemmeside.
 • OVERDRAGELSE: Denne aftale, eller rettighederne tildelt herunder, må ikke overdrages, sælges, leases eller på anden måde overdrages fuldstændigt eller delvist af dig.
 • UDSKILLELSE: Hvis en hvilken som helst del af denne aftale bliver kendt ugyldig eller ikke kan håndhæves ved lov, vil de resterende dele af aftalen blive håndhævet højest muligt grad. I sådanne tilfælde vil den resterende del af aftalen fortsat være i kraft.
 • INTET FRAFALD: Hvis vi ikke formår at håndhæve denne aftale, skal det ikke forstår som frafald for fremtidige håndhævelser af de gældende eller andre bestemmelser.
 • OVERSKRIFTER ER KUN FOR BEKVEMMELIGHEDS SKYLD: Overskrifter på dele eller underdele af denne aftale er for bekvemmeligheds skyld og skal ikke have betydning for indholdet af de forskellige bestemmelser for denne aftale.
 • INTET PARTNERSKAB: Intet partnerskab er indgået som konsekvens af denne aftale. Ingen parter i denne aftale kan binde den anden part til tredje-parts aftaler.
 • FORCE MAJEURE: Vi kan ikke stilles til ansvar for manglede udførelse af vores arbejde udover hvad der er under vores kontrol, inklusiv, men ikke begrænset til, myndighederne bestemmelser, militærets bestemmelser, oprør, embargoer, naturkatastrofer og andre uforudsete omstændigheder.
 • TILLADELSE AF ELEKTRONISK KOMMUNIKATION: Elektronisk kommunikation er tilladt mellem begge parter i denne aftale, inklusive e-mail og fax. Hvis du har spørgsmål kan ud kontakte os på e-mail adressen: kontakt@aktivenergi.dk

 

Dette websted bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge dette websted accepterer du vores brug af cookies.  Læs mere