Klimaloven

Klimaloven blev vedtaget i juni 2020, med målet om at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser med 70 % i 2030 ift. 1990 niveau, samt et langsigtet mål om klimaneutralitet i 2050. Loven er bindende og binder derfor den til enhver tid siddende regering til at indfri de fastsatte mål, en såkaldt ”handlepligt”.

Klimaloven indeholder i sig selv ingen konkrete tiltag for at reducere udledningen af drivhusgasser, men udstiller rammerne for fremtidig lovgivning på området og forpligter regeringen til at fremsætte yderligere lovgivning.

Loven indeholder bl.a. følgende punkter:

  • Der indføres en mekanisme, som medfører at der hvert femte år skal fastsættes delmål, med 10 årig perspektiv
  • Regeringen skal som minimum udarbejde handlingsplaner for disse delmål hvert femte år
  • Klimarådet vil hvert år give en faglig vurdering af, om handlepligten overholdes og komme med anbefalinger til indsatsen
  • Ministeren skal hvert år redegøre for regningens kort- og langsigtet initiativer
  • Ministeren skal hvert år stå til eksamen for folketinget, hvor der bliver vurderet om regeringen lever op til aftalen
  • Regeringen forpligtes til at udarbejde en global rapport om de internationale effekter ved den danske klimindsats, herunder import og eksport
  • Regeringen forpligtes til at udarbejde en global strategi for hvordan regeringens udenrigs-, udviklings- og handelspolitik bidrager til at Danmark kan være en global drivkraft i international klimapolitik

Du kan læse mere om klimaloven her og her.

Dette websted bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge dette websted accepterer du vores brug af cookies.  Læs mere