KBH 2025 klimaplanen

KBH 2025 klimaplanen blev vedtaget i 2009, med et mål om at reducere Københavns kommunes CO2 udledning med 20 % før 2015. I 2011 blev det yderligere besluttet at målet i 2025 skulle være CO2-neutralitet.

Indsatsen er inddelt i 4 områder:

 • Energiforbrug (7 %)
 • Energiproduktion (74 %)
 • Grøn mobilitet (11 %)
 • Københavns kommune som klimavirksomhed (2 %)

Derudover er der et ekstra område ”Nye initiativer” (6 %) der dækker over tidligere planlagte projekter, som ikke er blevet gennemført.

Energiforbrug:

Området energiforbrug der dækker over 80.000 ton CO2 reduktioner, indeholder følgende mål:

 • 20 % reduktion i varmeforbruget
 • 20 % reduktion af elforbruget i handels- og servicevirksomheder
 • 10 % reduktion af elforbruget i husholdninger
 • Installation af solceller svarende til 1 % af elforbruget

Energiproduktion:

Området energiproduktion der dækker over 855.000 ton CO2 reduktioner, indeholder følgende mål:

 • CO2-neutral fjernvarme i København
 • Elproduktion baseret på vind og biomasse og overstiger det samlet elforbrug i København
 • Plast fra husholdninger og virksomheder skal udsorteres
 • Bioforgasning af organisk affald

Grøn mobilitet:

Området grøn mobilitet der dækker over 135.000 ton CO2 reduktioner, indeholder følgende mål:

 • 75 % af alle ture i København skal foregå i gang, på cykel eller med kollektiv transport
 • 75 % af alle ture i København skal foregå i gang, på cykel eller med kollektiv transport
 • 20 % flere passagerer i kollektiv trafik ift. 2009
 • Den kollektive trafik skal være CO2-neutral
 • 20-30 % af alle lette køretøjer skal bruge nye drivmidler
 • 30-40 % af all tunge køretøjer skal bruge nye drivmidler

Københavns kommune som klimavirksomhed:

Området grøn mobilitet der dækker over 20.000 ton CO2 reduktioner, indeholder følgende mål:

 • 40 % reduktion i energiforbruget i kommunale bygning ift. 2010
 • Kommunalt nybyggeri skal være på forkant med udviklingen i bygningsreglementets krav
 • Alle Københavns kommunes køretøjer skal køre på el, brint eller biobrændstoffer
 • Energiforbruget til gadebelysning skal halveres ift. 2010
 • Der skal etableres 60.000 m2 solceller på kommunale bygninger og nybyggeri

Hvis du vil blive klogere kan du læse mere om KBH 2025 klimaplanen på Københavns kommunes hjemmeside.

Dette websted bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge dette websted accepterer du vores brug af cookies.  Læs mere