Aktiv Energi

KBH 2025 klimaplanen

KBH 2025 klimaplanen​

KBH 2025 klimaplanen blev vedtaget i 2009, med et mål om at reducere Københavns kommunes CO2 udledning med 20 % før 2015. I 2011 blev det yderligere besluttet at målet i 2025 skulle være CO2-neutralitet.

Indsatsen er inddelt i 4 områder:

 • Energiforbrug (7 %)
 • Energiproduktion (74 %)
 • Grøn mobilitet (11 %)
 • Københavns kommune som klimavirksomhed (2 %)

Derudover er der et ekstra område ”Nye initiativer” (6 %) der dækker over tidligere planlagte projekter, som ikke er blevet gennemført.

Energiforbrug:

Området energiforbrug der dækker over 80.000 ton CO2 reduktioner, indeholder følgende mål:

 • 20 % reduktion i varmeforbruget
 • 20 % reduktion af elforbruget i handels- og servicevirksomheder
 • 10 % reduktion af elforbruget i husholdninger
 • Installation af solceller svarende til 1 % af elforbruget

Energiproduktion:

Området energiproduktion der dækker over 855.000 ton CO2 reduktioner, indeholder følgende mål:

 • CO2-neutral fjernvarme i København
 • Elproduktion baseret på vind og biomasse og overstiger det samlet elforbrug i København
 • Plast fra husholdninger og virksomheder skal udsorteres
 • Bioforgasning af organisk affald

Grøn mobilitet:

Området grøn mobilitet der dækker over 135.000 ton CO2 reduktioner, indeholder følgende mål:

 • 75 % af alle ture i København skal foregå i gang, på cykel eller med kollektiv transport
 • 75 % af alle ture i København skal foregå i gang, på cykel eller med kollektiv transport
 • 20 % flere passagerer i kollektiv trafik ift. 2009
 • Den kollektive trafik skal være CO2-neutral
 • 20-30 % af alle lette køretøjer skal bruge nye drivmidler
 • 30-40 % af all tunge køretøjer skal bruge nye drivmidler

Københavns kommune som klimavirksomhed:

Området grøn mobilitet der dækker over 20.000 ton CO2 reduktioner, indeholder følgende mål:

 • 40 % reduktion i energiforbruget i kommunale bygning ift. 2010
 • Kommunalt nybyggeri skal være på forkant med udviklingen i bygningsreglementets krav
 • Alle Københavns kommunes køretøjer skal køre på el, brint eller biobrændstoffer
 • Energiforbruget til gadebelysning skal halveres ift. 2010
 • Der skal etableres 60.000 m2 solceller på kommunale bygninger og nybyggeri

Hvis du vil blive klogere kan du læse mere om KBH 2025 klimaplanen på Københavns kommunes hjemmeside.