Aktiv Energi

Hvad kan jeg selv gøre?

Hvad kan jeg selv gøre?

Fødevare

Fødevareproduktion bidrager til store CO2 udledninger, men der er stor forskel på hvor meget udledning det ”koster” at producere forskellige madvare. CO2 udledning kan forekomme både under selve produktionen af vare, men også transporten af vare ud til forbrugeren. Danmarks grønne tænketank Concito har udarbejdet denstoreklimadatabase.dk, der giver et overblik over CO2 udledninger fra 500 forskellige fødevare. Du har nu som bruger fået et konkret værktøj til at give et indblik i hvordan dit madforbrug påvirker klimaet og hvordan det kan forbedres.

CO2 udledningen fra fødevare kan selvfølgeligt også reduceres ved at reducere forbruget, her er madspild et oplagt indsatspunkt. I Danmark bliver der hvert år smidt 700.000 tons mad ud, ca. 37 % af dette sker i husholdninger. Det handler ikke kun om miljøet der er også mange penge at spare, ifølge Miljøministeriets rapport “Danmark Uden Affald II” smider en gennemsnitsfamilie mad ud for 3.000 kr. om året. Der er altså store både miljø- og økonomiske gevinster ved at reducere dit madspild.

Transport

Transport er en anden af de sektorer der udleder rigtigt meget CO2 (30 % af EU’s samlede udledning), hvorimod andre sektorer har markant reduceret deres CO2 udledning i forhold til 1990 niveau, er udledninger fra transport steget med over 20 %. Heraf udgør personbiltransport en stor andel (over 60 %) af den samlede vejtransport, dette er problematisk da der i gennemsnit kun er 1.7 personer pr. bil.

Der er dog ting du kan gøre for at reducere klimapåvirkning af dine transportbehov:

·        Brug tog, bus, cykel eller gå hvis du kun skal korte afstande

·        Kør så mange i bilen som muligt, benyt delebil eller samkørsel

·        Overvej hvad du skal gøre når din nuværende bil skal udskiftes

Der er store klimagevinster at hente ved at udskifte gamle benzin- og dieselbiler ud med nyere modeller, denne udvikling er dog stagneret. Derimod er elbilmarkedet i rivende udvikling og Danmark har stort potentiale for udbredelser af elbiler pga. vores gode el infrastruktur og store mængde af vedvarende energi.

Du kan læse mere om CO2 udledninger fra transport i EU her 

Forbrugsgoder

Forbrugsgoder er en af de områder vi danskere bruger rigtig mange penge på, men det er også et område der har store påvirkninger på klima, både CO2-mæssigt og på andre områder. Du kan dog spare en hel del både på miljøet og pengepungen, ved at købe produkter af høj kvalitet, der vil holde længere og købe genbrugs produkter der hvor det er muligt. Det kan også i nogle tilfælde give mening at være opmærksom på vedligeholdelse og reparation af ens produkter, i stedet for automatisk at købe nyt når der er problemer.