Grøn el

100 %
klimavenlig strøm

Ifølge Energinet som ejer og udvikler elektricitets- og gasnetværket i Danmark dækkede vind, vand og sol 59 % af energiforbruget i Danmark i 2019, det resterende blev udgjort af andre kilder, her af bl.a. 18 % fossile brændsler og 5 % atomkraft. Som en del af det produkt vi sælger er 100 % klimavenlig elektricitet, bestående af kun vind, vand og sol.

Vi betaler ekstra for at købe vores elektricitet, så at du kan være sikker på, at du gør din del i at gøre fremtiden grønnere og bedre.

Betyder det så at der bliver bygget flere vindmøller, når jeg skrifter til grøn strøm? Nej, ikke direkte, det sender dog et klart signal til politikere og beslutningstagere om at virksomheder er klar til at tage den grønne omstilling seriøst. Derudover er det salget af strøm, der gør det økonomisk muligt for Aktiv Energi at reducere virksomheders energiforbrug, uden yderligere omkostninger.

Hvor kommer den grønne el fra?

Vindmøller

Vind

Langt størstedelen af den grønne strøm der produceres i Danmark kommer fra vind. Det blæser som bekendt meget i Danmark og når der aldrig er mere 50 km til havet er vindmøller en ideal vedvarende energikilde. Der er både store fordele og problematikker ved vindenergi. Der er en utrolig stor mængde energi tilgængelig i vinden, I Danmark dækker den over 45 % af det totale elforbrug og dette tal er stadig stigende. Vinden blæser dog ikke altid og der er derfor brug for at supplere med andre energi kilder. Der er derudover et stort ressourceforbrug ved fremstilling af vindmøller og genanvendelse er ikke udbredt.

Solceller

Sol

Selvom solen ikke altid skinner lige meget i Danmark, vinder solceller hurtigt terræn. Det sker pga. den stærkt faldene pris på solcellerne og at installationsprisen er meget lavere end vindmøller. Solceller er en meget fleksibel energikilde, da de mest afhænger af solen tilstedeværelse og ikke ligeså meget af vejret som vindmøller. Samtidig kan solceller let installeres tæt på hvor forbrugeren er, f. eks. På huse og vedligeholdelsesomkostningerne er mindre end for vindmøller. En enkelt solcelle producerer dog lang mindre strøm end en vindmølle.

Vandkraft

Vand

Danmark er som bekendt et meget fladt land og traditionel vandkraft er derfor meget sjældent. Vores naboer i Norge og Sverige gør dog stor brug af vandkraft pga. af de store højdeforskelle. Det er netop herfra af vi får den vandkraft som vi benytter os af, når vinden ikke blæser. Vandkraft har stort potentiale som vedvarende energikilde, da det effektivt kan benyttes som on-demand strømkilde på de tidspunkter, hvor energiforbruget er højt. Det giver derfor mulighed for at fylde de huller i energiforsyning, som fremkommer ved bl.a. vindmøller og solceller. Traditionel vandkraft, i form af dæmninger har dog store begrænsninger og bliver derfor kun benyttet i nogle lande.

Nye retningslinjer for markedsføring af grøn el

Forbrugerombudsmanden lancerede den 1. september 2020 nye retningslinjer for el-produkter baseret på vedvarende energi. Det medfølger at produkter der benytter begreber som “grøn strøm” skal være baseret på 100 % vedvarende energikilder.

Der er udover udarbejdet et system for at skelne mellem el-produkter, som nu inddeles i kategori 1 og kategori 2.

Grøn el to blade

Kategori 1

For at et produkt kan klassificeres som kategori 1 skal det opfylde følgende:

  • 1. Oprindelsesgaranti
  • 2. Individuel deklaration, der viser at 100 % af strømmen kommer fra vedvarende kilder
  • 3. Beskrivelser af klimatiltage
  • 4. Klimatiltage skal kunne dokumenteres
  • 5. Klimaeffekten skal kunne dokumenteres

Grøn el et blad

Kategori 2

For at et produkt kan klassificeres som kategori 2 skal det opfylde følgende:

  • 1. Oprindelsesgaranti
  • 2. Individuel deklaration, der viser at 100 % af strømmen kommer fra vedvarende kilder

Da de klimatiltage der er et krav ved kategori 1 skal kunne neutralisere 100 % af de klimaudslip der sker ved kundens forbrug, vil et sådanne produkt kun være muligt når kunden realt er CO2 neutral.

Det vil sige at som hovedregel er det produkt vi sælger et kategori 2 produkt, da vi stadig opfylder kravene om oprindelsesgaranti og individuelle deklarationer.

Der udover vil det produkt vi tilbyder til private kunder altid være et kategori 2 produkt, da vi ikke tilbyder den samme investerings model, som vi tilbyder virksomheder. På siden Private kunder kan du læse mere om hvad vi tilbyder til.

Du kan kan finde hele rapporten fra ombudsmanden her

Dette websted bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge dette websted accepterer du vores brug af cookies.  Læs mere